Business Planning

Θες να ξεκινήσεις τώρα την επιχείρησή σου; Είσαι μήπως ιδιοκτήτης επιχείρησης και σκέφτεσαι να την επεκτείνεις ή να την αναμορφώσεις; Αν ναι, τότε επικοινώνησε μαζί μας, για να μας πεις πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.
Business Plan & Υλοποίηση
Βελτίωση & Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
Επέκταση Δραστηριοτήτων
Οργανόγραμμα & Αξιολόγηση προσωπικού

Το όραμα της επιχείρησης πρέπει να εκτείνεται πιο μακριά από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Στη Mindspire αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη του οράματος, προετοιμάζουμε το business plan και περνάμε από το brainstorming στην εφαρμογή.

https://www.mindspire.gr/wp-content/uploads/2021/10/ypiresia-3-768x749.jpg
https://www.mindspire.gr/wp-content/uploads/2022/01/service-3.jpg

Business Plan με την μεθοδολογία DRAP²

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της νέας ή μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης σήμερα είναι ότι κινείται στον αυτόματο, χωρίς ένα μακροπρόθεσμο κοστολογημένο σχέδιο δράσης. Στη Mindspire αναλαμβάνουμε την εκπόνηση ρεαλιστικού και κοστολογημένου Business Plan, βασισμένο στη μεθοδολογία DRAP², που αναπτύξαμε με τα χρόνια μέσα από την εμπειρία μας.
Data Collection: Μέσα από ένα εκτενές ερητοματολόγιο και μια δίωρη προσωπική συνέντευξη, συλλέγουμε τα δεδομένα που χρειαζόμαστε, θέτουμε ερωτήματα και φροντίζουμε να καταλάβουμε πλήρως τις ιδέες σου, σαν να επρόκειτο για τη δική μας επιχείρηση.
Research: Η ομάδα μας, αποτελούμενη από Business Strategists, Consultants και οικονομικούς αναλυτές θα διεξάγει εκτενή έρευνα γύρω από το Business της επιχείρησης: μελέτη ανταγωνισμού, σύγκριση τιμών, εύρεση παραμφερούς δραστηριότητας στο εξωτερικό, SWOT ανάλυση των ιδρυτών και της επιχείρησης.
Action Plan: Αφού γίνει αναλυτική στατιστική και δημογραφική ανάλυση της αγοράς, θα προχωρήσουμε στον προσδιορισμό βασικών παραμέτρων, όπως το TAM(Total Addressable Market), το SAM(Serviceable Available Market), το SOM(Serviceable Obtainable Market), καθώς επίσης και τα βασικά χαρακτηριστικά των παραπάνω ομάδων. Γνωρίζοντας έτσι που απευθυνόμαστε, δημιουργούμε ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα με όλες τις δράσεις που πρέπει η επιχείρηση να υλοποιήσει για να επιτευχθούν οι στόχοι.
Projections: Με βάση όλα τα παραπάνω προχωράμε στην εύρεση του κατάλληλου αλγόριθμου τιμολόγησης των προϊόντων/υπηρεσιών της επιχείρησης. Σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό της δεξαμενής των εν δυνάμει πελατών, καταλήγουμε σε μια πολύ στοχευμένη και ρεαλιστική εκτίμηση των οικονομικών αποτελεσμάτων για τις πρώτες χρήσεις της επιχείρησης, καθώς επίσης και στους δείκτες απόδοσης της αρχικής επένδυσης.

Αναδιάρθρωση & Επέκταση

Κλείσε μια δωρεάν συνάντηση μαζί μας, για να σου δώσουμε μια διαφορετική οπτική για το μέλλον της επιχείρησής σου.
Χαρτογράφηση της παρούσας δραστηριότητας.
Brainstorming για επέκταση δραστηριοτήτων.
Έρευνα αγοράς για τις ανάγκες των ενεργών και νέων υποψήφιων πελατών.
Σύνταξη και υλοποίηση αναλυτικού business plan.
Διαρκής υποστήριξη με χρήση της επιχειρηματικής εργαλειοθήκης μας και άμεση, συνεχής επικοινωνία.

Πιστεύουμε βαθιά στην ενεργητική επιχειρηματική και ανθρώπινη εξέλιξη. Βοηθάμε τους οργανισμούς να είναι οδηγοί, και όχι κυνηγοί, της καινοτομίας.

https://www.mindspire.gr/wp-content/uploads/2021/10/chess-2.jpg
Οργανόγραμμα & Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού

STEP 01

Ατομικές συνέντευξεις με τους ιδρυτές και τα διοικητικά στελέχη.  

STEP 02

Σύνταξη ειδικών ερωτηματολογίων για το προσωπικό και σειρά ατομικών συνεντεύξεων με το ανθρώπινο δυναμικό κάθε τμήματος. 

STEP 03

Επεξεργασία των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις.

STEP 04

Δημιουργία νέου οργανογράμματος της επιχείρησης, με σαφώς ορισμένες θέσεις, ρόλους και αρμοδιότητες.

STEP 05

Ανάπτυξη προσωπικού και επανατοποθετήσεις, με κριτήριο τις ικανότητες και τις αδυναμίες του καθενός.

STEP 06

Συμβουλευτική διοίκησης σχετικά με νέες προσλήψεις και νέες θέσεις που ενδεχομένως χρειάζονται.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]
Μάθε περισσότερα κλείνοντας ένα online ραντεβού μαζί μας.

Μάθε περισσότερα κλείνοντας ένα online ραντεβού μαζί μας