Παρακίνηση & Ενδυνάμωση Εργαζομένων

Ο λόγος που δουλεύουμε καθορίζει το πόσο καλά δουλεύουμε. Αν θέλεις οι άνθρωποί σου να κάνουν καλά τη δουλειά τους, πρέπει να κάνεις τη δουλειά τους ενδιαφέρουσα.
Empower people
Culture-based motivation
Shaping teams
Hybrid workplace
Coach training
Job fulfillment
Drive performance
Team training
Reward system

Στη Mindspire παρέχουμε στις επιχειρήσεις όλα τα απαραίτητα εργαλεία που στοχεύουν στην ενδυνάμωση και την προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων. Χτίζουμε μια κουλτούρα εργασιακής αυτοεκπλήρωσης, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και την ικανοποίηση του πελάτη. 

https://www.mindspire.gr/wp-content/uploads/2021/10/ypireia-2.jpg
https://www.mindspire.gr/wp-content/uploads/2022/01/service-2.jpg

Κίνητρα & Εταιρική Κουλτούρα

Ενώ οι περισσότεροι managers πιστεύουν ότι το motivation culture είναι κρίσιμο για την απόδοση, ελάχιστοι μπορούν να προσδιορίσουν την έννοια και ακόμη λιγότεροι μπορούν να καλλιεργήσουν τη φιλοσοφία. Στη Mindspire υποστηρίζουμε ομάδες εργαζομένων, στελέχη ηγεσίας και οργανισμούς γι’ αυτόν τον σκοπό.
Εκπαιδεύουμε το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να προσφέρει ανεπανάληπτο customer service, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο εργαλείων, βασισμένα στο customer experience excellence.
Προσφέρουμε σεμινάρια και webinars σε θεματικές ενότητες αναφορικά με την παρακίνηση εργαζομένων, την καλλιέργεια εταιρικής κουλτούρας και τη βελτίωση της ομαδικής συνεργασίας και επικοινωνίας.
Εκπαιδεύουμε τους managers να επιλέγουν και να αναπτύσσουν τα κατάλληλα κίνητρα, ώστε να εμπνέουν και να ενδυναμώνουν τους υπαλλήλους.
Διοργανώνουμε εταιρικές εκδηλώσεις εκπαιδευτικού και παρακινητικού χαρακτήρα με εξειδικευμένους συμβούλους της ομάδας μας και καταξιωμένους ομιλητές.

Νευροεπιστήμη & Επιχειρήσεις

Οι περισσότεροι οργανισμοί χρησιμοποιούν τεχνοκρατικά εργαλεία, όπως KPI’s και χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες, και δίνουν έμφαση μόνο στα hard factors, τα μετρήσιμα στοιχεία. Τι γίνεται όμως με τα εξίσου σημαντικά εργαλεία διάγνωσης και ανάπτυξης των soft factors;
Μετράμε το ατομικό και συνολικό κίνητρο της εταιρείας.
Αποτυπώνουμε και αναπτύσσουμε την ικανότητα συνεργασίας και προσφέρουμε τη δυνατότητα εκμάθησης νέων δεξιοτήτων.

Καλλιεργούμε ένα εταιρικό κλίμα ασφάλειας και επιβράβευσης της εργασίας.
Μετράμε και εξελίσσουμε το impact της δουλειάς κάθε εργαζόμενου.

Τα προγράμματά μας βασίζονται στη σύγχρονη θεωρία κινήτρων και τις πιο πρόσφατες έρευνες στη νευροεπιστήμη της συμπεριφοράς. Στη Mindspire κατανοούμε πρώτα τον άνθρωπο, κάνουμε τη δουλειά του ελκυστική και βοηθάμε τις επιχειρήσεις να μετουσιώσουν την εργασιακή κουλτούρα σε ικανοποίηση του πελάτη.

https://www.mindspire.gr/wp-content/uploads/2022/01/image-6.jpg
Τι δείχνουν οι τελευταίες έρευνες σε θέματα εργασιακής συμπεριφοράς και απόδοσης.

FACT 01

Total motivation

Επιχειρήσεις με αυξημένο δείκτη συνολικού κινήτρου απολαμβάνουν έως και 70% μεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών.

FACT 02

Company processes

Οι κύριοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην αύξηση του ατομικού και συνολικού κινήτρου της εταιρείας είναι: Σχεδιασμός Ρόλων, Καθορισμός Ταυτότητας Οργανισμού, Σύστημα Επιβράβευσης, Εργατικό Δυναμικό & Πόροι.

FACT 03

Teamwork success

Η κατάλληλη κινητροδότηση, δηλαδή η επιτυχής μετάδοση της βούλησης για να γίνει η δουλειά, είναι υπεύθυνη για το 40% της επιτυχίας ενός team project. 

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]


FACT 04

Fulfilling the 4 drives

Επιτυγχάνεται έως και 90% αύξηση του δείκτη συνολικού κινήτρου ενός οργανισμού, όταν λαμβάνονται δράσεις για τη βελτίωση και των τεσσάρων βασικών κινήτρων της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Ρώτα μας ποια είναι αυτά και οι υποκατηγορίες τους!).

FACT 05

Profitability

Η βελτίωση του συνολικού motivation factor οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα αφοσίωσης των εργαζομένων. Αυτό με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας, που καταλήγει στο customer loyalty και τελικά στην αύξηση του κέρδους.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

What Our Clients Are Saying

"A Serious Time Saver"

They’re built to scale and handle a lot more accounts than other companies could handle. They take a personal interest in each and every one of their clients.
"A Serious Time Saver"
JAMES CORDON
CEO of Applauz

“An Extra Hour Each Day”

They quickly developed the requisite knowledge about our industry and internal processes. We couldn’t have achieved the same level of success without them.
“An Extra Hour Each Day”
ALICE GROWER
Clients
Μάθε περισσότερα κλείνοντας ένα online ραντεβού μαζί μας.

Μάθε περισσότερα κλείνοντας ένα online ραντεβού μαζί μας