Ιδέες Χρηματοδότησης

Γράψε μας τώρα κάποια βασικά στοιχεία για την ιδέα σου και διεκδίκησε τη χρηματοδότηση που χρειάζεσαι.

Το Next Big Thing στα Mobile Apps

6 Σεπτεμβρίου 2022by ilias

 

Επαναστατικό mobile app για την ψηφιοποίηση των τοπικών αγορών. Τεχνικά έτοιμο και δοκιμασμένο ήδη σε τμήματα της περιφέρειας. Γίνονται δεκτές προσφορές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και τη μαζική προώθηση της εφαρμογής. Διατίθεται ολοκληρωμένο business plan προς παρουσίαση. Εκτίμηση ROI πρώτης χρονιάς στο 68%.

    Φόρμα ενδιαφέροντος για τον επενδυτή