Ιδέες Χρηματοδότησης

Γράψε μας τώρα κάποια βασικά στοιχεία για την ιδέα σου και διεκδίκησε τη χρηματοδότηση που χρειάζεσαι.

Disrupt στον ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο Υγείας

25 Ιουλίου 2022by victor

Η εταιρεία λειτούργησε αρχικά με κύριο αντικείμενο την εξυπηρέτηση ασθενών, που χρειάζονται μεταφορά σε νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και την προνοσοκομειακη φροντίδα ασθενών. Αργότερα επεκτάθηκε και στην κατ’οίκον νοσηλεία και την παροχή ορθοπεδικών βοηθημάτων σε ασθενείς. Παράλληλα καλύπτει με παροχή ασθενοφόρου και διασωστών διάφορα events. Πλέον γίνεται προσπάθεια επέκτασης της επιχείρησης στη Βόρεια Ελλάδα και για την υλοποίηση του πλάνου ζητείται χρηματοδότηση 20.000€. Παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες, μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

 

    Φόρμα ενδιαφέροντος για τον επενδυτή